ENTSTEHUNG


FENSTER

Die Software zur Bedienung der Kunststofffenster produzierenden Firmen wurde entstanden, weil es eine einfache und intuitive Software auf dem Markt fehlte, die die Bedienung der Firmen auf jeder Stufe, von einfacher Eintragung der Technologie durch Preisfestsetzung von Angeboten, Stoffebestellung bis zur Steuerung der Maschinen, des Warenlagerhauses und der Buchhandlungsoptionen ermöglicht.

Wir besitzen auch kleinen Betrieb, der Kunststofffenster produziert und der auch für neue Software ein Versuchsraum ist.

Die durch Programmierer geschaffenen Lösungen stoßen auf eine scharfe Bewertung der Arbeiter, die in Produktion arbeiten.


ANGEBOTE

FENSTER

1. Producent (pełny dostęp do opcji wyceny).
2. Dealer (opcja z ograniczeniami podglądu kalkulacji).
3. Wielojęzyczność modułu.
4. Wielojęzyczność wydruków (bez względu na język pulpitu).
5. Szybkie przełączanie pomiędzy językami pulpitu.
6. Praca w jednej bazie z jednolitą numeracją dla wielu rynków.
7. Odrębny system kalkulacji dla każdego rynku.
8. Odrębna waluta dla każdego rynku.


MAGAZIN

FENSTER

1. Nadzorowanie stanów magazynowych elementów produkcyjnych.
2. Rozpoznawanie miejsc ważnych dla cyklu produkcyjnego i wskazywanie ich.
3. Możliwość tworzenia dowolnej ilości magazynów.
4. Rozejścia magazynowe tworzone na podstawie dokumentów optymalizacji.
5. Prowadzenie dokumentacji również dla odpadu produkcyjnego.
6. Tworzenie zamówień z uwzględnieniem stanów magazynów, wykonanych optymalizacji, zatwierdzonych zleceń, zamówień w toku oraz założonych stanów minimalnych.
7. Automatyczne prowadzenie dokumentów dla profili okleinowanych.


TECHNOLOGISCHE BASIS

FENSTER

Moduł przeznaczony do wprowadzania danych technologicznych, określania parametrów poszczególnych komponentów oraz wiązania ich z danymi handlowymi.
1. Moduł ułożony wg reguły (do elementu głównego przypisujemy wszystkie dodatki).
2. Prosty mechanizm konstruowania zależności technologicznych poprzez wybieranie elementów z tabel niższego rzędu.
3. Czytelny opis właściwości technologicznych,wymiarowania profili.
4. Możliwość wczytywania technologii drzwi i okien z każdego rodzaju materiału.
5. Definiowanie pakietów szybowych.
6. Definiowanie okuć.


BUCHHALTUNG CRM

FENSTER

Moduł przeznaczony do obsługiwania produkcji pod względem finansowo-księgowym.
1. Fakturowanie wykonanych zleceń.
2. Obsługiwanie zaliczek, faktur zaliczkowych z uwzględnieniem ich w fakturze ostatecznej.
3. Wystawianie dokumentów finansowych KP, KW i rozliczanie ich.
4. Przyjmowanie do księgowania dokumentów obcych (przelew) i rozliczanie ich.
5. Ustalanie warunków finansowych dla poszczególnych Klientów.
6. Uwzględnianie warunków finansowych przy przyjmowaniu zleceń, fakturowaniu, planowaniu produkcji.


-->

www.kompan.com.pl
kompan@list.pl