GENEZA


OKNA

Powstanie oprogramowania do obsługi firm produkujących stolarkę sprowokowane zostało brakiem na rynku prostego intuicyjnego oprogramowania, umożliwiającego obsługę firmy na każdym poziomie, począwszy od możliwości prostego wpisania technologii, poprzez procesy wyceny, zamówienia materiałów do sterowania maszynami, magazynem wyrobów gotowych i opcjami księgowymi.

Jako firma działająca w branży IT posiadamy również niewielki zakład produkujący stolarkę PVC, który stał się ośrodkiem doświadczalnym dla nowego oprogramowania.

Rozwiązania stworzone przez programistów niemal bezpośrednio trafiają pod ostrą ocenę ludzi zajmujących się produkcją.


OFERTOWANIE

OKNA

1. Producent (pełny dostęp do opcji wyceny).
2. Dealer (opcja z ograniczeniami podglądu kalkulacji).
3. Wielojęzyczność modułu.
4. Wielojęzyczność wydruków (bez względu na język pulpitu).
5. Szybkie przełączanie pomiędzy językami pulpitu.
6. Praca w jednej bazie z jednolitą numeracją dla wielu rynków.
7. Odrębny system kalkulacji dla każdego rynku.
8. Odrębna waluta dla każdego rynku.


MAGAZYN

OKNA

1. Nadzorowanie stanów magazynowych elementów produkcyjnych.
2. Rozpoznawanie miejsc ważnych dla cyklu produkcyjnego i wskazywanie ich.
3. Możliwość tworzenia dowolnej ilości magazynów.
4. Rozejścia magazynowe tworzone na podstawie dokumentów optymalizacji.
5. Prowadzenie dokumentacji również dla odpadu produkcyjnego.
6. Tworzenie zamówień z uwzględnieniem stanów magazynów, wykonanych optymalizacji, zatwierdzonych zleceń, zamówień w toku oraz założonych stanów minimalnych.
7. Automatyczne prowadzenie dokumentów dla profili okleinowanych.


BAZY TECHNOLOGICZNE

OKNA

Moduł przeznaczony do wprowadzania danych technologicznych, określania parametrów poszczególnych komponentów oraz wiązania ich z danymi handlowymi.
1. Moduł ułożony wg reguły (do elementu głównego przypisujemy wszystkie dodatki).
2. Prosty mechanizm konstruowania zależności technologicznych poprzez wybieranie elementów z tabel niższego rzędu.
3. Czytelny opis właściwości technologicznych,wymiarowania profili.
4. Możliwość wczytywania technologii drzwi i okien z każdego rodzaju materiału.
5. Definiowanie pakietów szybowych.
6. Definiowanie okuć.


KSIEGOWOŚĆ Z CRM

OKNA

Moduł przeznaczony do obsługiwania produkcji pod względem finansowo-księgowym.
1. Fakturowanie wykonanych zleceń.
2. Obsługiwanie zaliczek, faktur zaliczkowych z uwzględnieniem ich w fakturze ostatecznej.
3. Wystawianie dokumentów finansowych KP, KW i rozliczanie ich.
4. Przyjmowanie do księgowania dokumentów obcych (przelew) i rozliczanie ich.
5. Ustalanie warunków finansowych dla poszczególnych Klientów.
6. Uwzględnianie warunków finansowych przy przyjmowaniu zleceń, fakturowaniu, planowaniu produkcji.


-->

www.kompan.com.pl
kompan@list.pl