TECHNOLOGISCHE BASIS


FENSTER

Moduł przeznaczony do wprowadzania danych technologicznych, określania parametrów poszczególnych komponentów oraz wiązania ich z danymi handlowymi.
1. Moduł ułożony wg reguły (do elementu głównego przypisujemy wszystkie dodatki).
3. Czytelny opis właściwości technologicznych,wymiarowania profili.
4. Możliwość wczytywania technologii drzwi i okien z każdego rodzaju materiału.
5. Definiowanie pakietów szybowych.
6. Definiowanie okuć.
7. Szybkie tworzenie art. handlowych dla art. technicznych.
8. Definiowanie łączników wieloelementowych.
9. Tworzenie systemu stalowania dla poszczególnych elementów.
10. Definiowanie kolorów.
Generalnie narządzie to umożliwia przelanie nam wszystkich technologii papierowych jakie mamy w swoich biurach dotyczących profili, szkła, okuć, różnego rodzaju wypełnień, galanterii, dodatków i zapisanie ich w języku elektronicznym.
Mechanizm wprowadzania danych tak jak cały system pracy z programem jest maksymalnie intuicyjny i dla osoby sprawnie posługującej się technologią nie będzie stwarzał większego problemu, czy wymagał długotrwałych szkoleń.
Ograniczam tu opis tego modułu do kilku mniej lub bardziej istotnych punktów, gdyż chcąc go szczegółowo opisać musiał bym tu przelewać na papier cytowane już technologie a i tak nie zastąpi to bezpośredniej prezentacji logiki i możliwości tej części programu.


www.kompan.com.pl
kompan@list.pl