ANGEBOTE


ANGEBOTE
Moduł przeznaczony do wyceny stolarki okiennej i drzwiowej.


1. Producent (pełny dostęp do opcji wyceny).
2. Dealer (opcja z ograniczeniami podglądu kalkulacji).
3. Wielojęzyczność modułu.
4. Wielojęzyczność wydruków (bez względu na język pulpitu).
5. Szybkie przełączanie pomiędzy językami pulpitu.
6. Praca w jednej bazie z jednolitą numeracją dla wielu rynków.
7. Odrębny system kalkulacji dla każdego rynku.
8. Odrębna waluta dla każdego rynku.
9. Praca na różnych rynkach na poszczególnych stanowiskach w zależności od sposobu logowania.
10. Ograniczenie dostępu do ofert i zleceń zalogowanego operatora do terenu działania.
11. Ograniczenie możliwości modyfikacji zapisanych zleceń przez osoby nieuprawnione.
12. Wymuszenie zapisania oferty przed wydrukowaniem.
13. Wymuszenie wyceny pozycji po dokonaniu zmian.
14. Zapis na ofercie wszelkich ingerencji operatora w technologię.
15. Zapis przekroczenia parametrów technologicznych, wraz z informacją o utracie gwarancji.
16. Zapis informacji o braku użycia wzmocnień w poszerzeniach jeśli technolog udostępni taką możliwość.
17.Możliwość tworzenia opisu do oferty.
18. Możliwość tworzenia opisu dla poszczególnych pozycji w zleceniu.
19. Możliwość tworzenia konstrukcji złożonych.
20. Orientacyjne obliczanie statyki dla połączeń okien i dla użytych słupków.
21. Dostęp do kart technicznych elementu po wskazaniu wskaźnikiem i połączeniu z internetem.
22. Proste wpisywanie konstrukcji przez wybór właściwego zestawienia.
23. Ograniczenie ingerencji w technologię przez żądanie hasła.
24. Prosta zmiana właściwości konstrukcji takich jak: kolor, kolor uszczelek, typ listwy przyszybowej, typu szkła, rodzaj szprosu.
25. Wstawianie wypełnień w postaci płyt, paneli ozdobnych i lameli.
26. Wizualizacja szkła i wypełnień.
27. Szprosy wewnętrzne, naklejane i ich kombinacje (szpros wiedeński).
28. Podgląd użytych materiałów w rozbiciu na grupy z uwzględnieniem planowanego odpadu i bez.
29. Podgląd kosztów materiałowych.
30. Grupy narzutowe na poszczególne typy materiału.
31. Czytelny mechanizm wyceny.
32. Podgląd całej kalkulacji okna.
33. Kalkulacja kosztów montażu z rozbiciem na poszczególne etapy.
34. Sumowanie konstrukcji z montażem i odwrotnie w zależności od zastosowanej stawki VAT.
35. Cennik rastrowy, z eksportem do Exela.
36. Dostęp do ofert i zleceń znajdujących sie w bazie (wg uprawnień).
37. Podgląd statusu zlecenia w cyklu produkcyjnym.

ANGEBOTE Moduł przeznaczony do optymalizacji i przygotowania dokumentacji produkcyjnej.

www.kompan.com.pl
kompan@list.pl